Oferty pracy

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie na stanowisko
 
 
KSIĘGOWY  w wymiarze 0,5 etatu
.........................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie, informuje że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrany/a Pan/i

                                               Monika Ratajszczak

......................................................................................
(imię i nazwisko)

Mosina
zamieszkały/a ...................................................................................
(miejsce zamieszkania)

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  • analiza dokumentacji - pozytywna, kandydatka ukończyła Liceum Ekonomiczne - kierunek Technik Ekonomista, posiada 17 letni staż pracy na stanowisku księgowej.
  • rozmowa kwalifikacyjna - przebiegła pozytywnie, osoba wykazała się dużą wiedzą jeśli chodzi o prowadzenie księgowości, przepisów, wykazała się wysokimi umiejętnościami interpersonalnymi w trakcie rozmowy.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie: mgr E.A.SZYMAŃASKA

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 marca 2018 09:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Agnieszka Szymańska
Ilość wyświetleń: 511
21 marca 2018 09:18 (Ewa Agnieszka Szymańska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)