Oferty pracy

Nabór na stanowisko starszego referenta

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie

ogłasza nabór na stanowisko

starszego referenta

 

Nazwa i adres jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Szkolna 1

62-050 Mosina

tel./fax. 61 8 132-239

e-mail: sekretariat@sp1mosina.pl

 

Nazwa stanowiska: starszy referent

Wymiar czasu pracy: ½ etatu

Wymagane wykształcenie: preferowane wyższe administracyjne, wyższe, ewentualnie średnie pomaturalne administracyjne bądź średnie.

 

Zakres obowiązków:

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji obowiązku szkolnego,

- prowadzenie dokumentacji związanej z remontami, modernizacją i inwestycjami na terenie    

   szkoły,

- prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej,

- prowadzenie archiwum dokumentów,

- prowadzenie sekretariatu szkoły.

 

Wymagania:

Niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku starszego referenta:

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność,

- posiadanie wymaganego wykształcenia,

- znajomość przepisów administracyjnych,

- umiejętność redagowania pism administracyjnych i właściwej interpretacji przepisów,

- umiejętność biegłej obsługi komputera,

- umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy.

 

Wymagania dodatkowe:

- odpowiedzialność i opanowanie,

- rzetelność,

- życzliwy stosunek do ludzi,

- komunikatywność,

- doświadczenie w pracy biurowej.

 

Wymagane dokumenty:

- curriculum vitae,

- kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

- oryginał lub odpis dokumentu potwierdzającego wymagany poziom wykształcenia,

- kopie świadectw pracy dokumentujące dotychczasową pracę zawodową lub inne dokumenty

  potwierdzające zatrudnienie,

- kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

- pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw

   publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z

  1997 r. (Dz.U. nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) na potrzeby procesu rekrutacji.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty w zamkniętych kopertach oznaczone imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „ Nabór na stanowisko starszy referent” należy składać w sekretariacie szkoły w Mosinie, ul. Szkolna 1 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530 w terminie do 22.09.2014 r.

 

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, jak również informacja o wynikach naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05.09.2014 r.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Kamila Bilska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 września 2014 11:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamila Bilska
Ilość wyświetleń: 946
12 września 2014 12:46 (Kamila Bilska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 września 2014 11:47 (Kamila Bilska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)