Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenia rok 2019

1. ZARZĄDZENIE NR 01/19/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej. 2. ZARZĄDZENIE NR 02/19/A Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie. 3....

Zarządzenia rok 2018

1. ZARZĄDZENIE NR 01/18/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej. 2. ZARZĄDZENIE NR 02/18/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej. 3. ZARZĄDZENIE NR 02/18/A Dyrektora Szkoły Podstawowej...

Zarządzenia rok 2017

1. ZARZĄDZENIE NR 01/17/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej. 2. ZARZĄDZENIE NR 02/17/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 1 września 2017 r. w sprawie powołania zespołów nauczycieli. 3. ZARZĄDZENIE NR 03/17/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1...

Rok szkolny 2014/2015

ZARZĄDZENIE NR 3/14 w sprawie powołania komisji konkursowych na Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych - etap szkolny. ZARZĄDZENIE NR 1/15 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego.

Rok szkolny 2013/2014

ZARZĄDZENIE NR 8/13 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 3/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 03.04.2013 r. ZARZĄDZENIE NR 9/13 w sprawie powołania komisji konkursowych na Wojewódzkie konkursy Przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych - etap szkolny. ZARZĄDZENIE NR 10/13 w sprawie wprowadzenia...

Rok szkolny 2012/2013

ZARZĄDZENIE NR 6/12 w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej na Wojewódzki Konkurs Humanistyczny dla uczniów szkół podstawowych - etap szkolny. ZARZĄDZENIE NR 7/12 w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej na Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych - etap szkolny. ...

Rok szkolny 2011/2012

ZARZĄDZENIE NR 1/11 w sprawie tworzenia zespołów do planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom w szkole. ZARZĄDZENIE NR 2/12 w sprawie wprowadzenia kodeksu etyki pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.

Rok szkolny 2009/2010

ZARZĄDZENIE NR 1/09 w sprawie wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionymi w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie. ZARZĄDZENIE NR 2/09 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.