Zarządzenia

Zarządzenia rok 2018

1. ZARZĄDZENIE NR 01/18/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej.

2. ZARZĄDZENIE NR 02/18/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej.

3. ZARZĄDZENIE NR 02/18/A Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego za dzień 6 stycznia 2018 r. dla pracowników administracji i obsługi.

4. ZARZĄDZENIE NR 03/18/A Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie.

5. ZARZĄDZENIE NR 04/18/A Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego szkoły.

6. ZARZĄDZENIE NR 05/18/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.

7. ZARZĄDZENIE NR 06/18/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie analitycznego posiedzenia Rady Pedagogicznej.

8. ZARZĄDZENIE NR 07/18/A Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Loterii.

9. ZARZĄDZENIE NR 08/18/A Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie obowiązków pracowników obsługi.

10. ZARZĄDZENIE NR 09/18/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wewnątrzszkolnej instrukcji organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego.

11. ZARZĄDZENIE NR 10/18/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej.

12. ZARZĄDZENIE NR 11/18/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 3 marca 2018 r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

13. ZARZĄDZENIE NR 12/18/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 3 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

14. ZARZĄDZENIE NR 13/18/A Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji dofinansowania dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

15. ZARZĄDZENIE NR 14/18/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej.

16. ZARZĄDZENIE NR 15/18/A Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie posiedzenia Komisji Socjalnej.

17. ZARZĄDZENIE NR 16/18/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej.

18. ZARZĄDZENIE NR 17/18/A Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Loterii.

19. ZARZĄDZENIE NR 18/18/A Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie posiedzenia Komisji Socjalnej.

20. ZARZĄDZENIE NR 19/18/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie szkoleniowego posiedzenia Rady Pedagogicznej.

21. ZARZĄDZENIE NR 20/18/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.

22. ZARZĄDZENIE NR 21/18/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie analitycznego posiedzenia Rady Pedagogicznej.

23. ZARZĄDZENIE NR 22/18/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie posiedzenia Komisji Stypendialnej.

24. ZARZĄDZENIE NR 23/18/A Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.

25. ZARZĄDZENIE NR 24/18/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Egzaminacyjnej.

26. ZARZĄDZENIE NR 25/18/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Egzaminacyjnej.

27. ZARZĄDZENIE NR 26/18/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Egzaminacyjnej.

28. ZARZĄDZENIE NR 27/18/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Egzaminacyjnej.

29. ZARZĄDZENIE NR 28/18/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.

30. ZARZĄDZENIE NR 29/18/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej.

31. ZARZĄDZENIE NR 30/18/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania zespołów nauczycieli.

32. ZARZĄDZENIE NR 31/18/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminu wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych objętych dotacją.

33. ZARZĄDZENIE NR 32/18/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej.

34. ZARZĄDZENIE NR 33/18/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego dyrektora.

35. ZARZĄDZENIE NR 34/18/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 8 października 2018 r. w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej.

36. ZARZĄDZENIE NR 35/18/A Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

37. ZARZĄDZENIE NR 36/18/A Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie powołania Polityki bezpeczeństwa przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie.

38. ZARZĄDZENIE NR 37/18/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej.

39. ZARZĄDZENIE NR 38/18/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej.

40. ZARZĄDZENIE NR 39/18/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej.

41. ZARZĄDZENIE NR 40/18/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej.

42. ZARZĄDZENIE NR 41/18/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej.

43. ZARZĄDZENIE NR 42/18/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 22 października 2018 r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej.

44. ZARZĄDZENIE NR 43/18/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 22 października 2018 r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej.

45. ZARZĄDZENIE NR 44/18/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 22 października 2018 r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej.

46. ZARZĄDZENIE NR 45/18/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 31 października 2018 r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej.

47. ZARZĄDZENIE NR 46/18/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 31 października 2018 r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej.

48. ZARZĄDZENIE NR 47/18/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej.

49. ZARZĄDZENIE NR 48/18/A Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji dofinansowania dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

50. ZARZĄDZENIE NR 49/18/A Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie posiedzenia Komisji Socjalnej.

51. ZARZĄDZENIE NR 50/18/A Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie Rejestru przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr w Mosinie.

52. ZARZĄDZENIE NR 51/18/A Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie Procedury obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie.

53. ZARZĄDZENIE NR 52/18/A Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.11.2019
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2019 10:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Agnieszka Szymańska
Ilość wyświetleń: 114
14 listopada 2019 10:01 (Ewa Agnieszka Szymańska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)