Zarządzenia

Zarządzenia rok 2017

1. ZARZĄDZENIE NR 01/17/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej.

2. ZARZĄDZENIE NR 02/17/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 1 września 2017 r. w sprawie powołania zespołów nauczycieli.

3. ZARZĄDZENIE NR 03/17/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 1 września 2017 r. w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej.

4. ZARZĄDZENIE NR 04/17/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 5 września 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego dyrektora.

5. ZARZĄDZENIE NR 05/17/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 5 września 2017 r. w sprawie powołania zespołów nauczycieli.

6. ZARZĄDZENIE NR 06/17/A Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 6 września 2017 r. w sprawie podziału kosztów między rozdziałami szkoły podstawowej i gimnazjum.

7. ZARZĄDZENIE NR 07/17/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie organizacji zajęc wychowania fizycznego oraz zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2017/2018.

8. ZARZĄDZENIE NR 08/17/A Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zakresu obowiązków pracowników obsługi.

9. ZARZĄDZENIE NR 09/17/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej.

10. ZARZĄDZENIE NR 10/17/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej.

11. ZARZĄDZENIE NR 11/17/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej.

12. ZARZĄDZENIE NR 12/17/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej.

13. ZARZĄDZENIE NR 13/17/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej.

14. ZARZĄDZENIE NR 14/17/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie regulaminu wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych objętych dotacją.

15. ZARZĄDZENIE NR 15/17/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zasad i warunków organizacji projektu edukacyjnego.

16. ZARZĄDZENIE NR 16/17/A Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 23 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

17. ZARZĄDZENIE NR 17/17/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 23 października 2017 r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej.

18. ZARZĄDZENIE NR 18/17/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 23 października 2017 r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej.

19. ZARZĄDZENIE NR 19/17/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej.

20. ZARZĄDZENIE NR 20/17/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej.

21. ZARZĄDZENIE NR 21/17/A Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego za dzień 11 listopada 2017 r. dla pracowników administracji i obsługi.

22. ZARZĄDZENIE NR 22/17/A Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie pregulaminu dofinansowania kształcenia i dokształcania nauczycieli.

23. ZARZĄDZENIE NR 23/17/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej.

24. ZARZĄDZENIE NR 24/17/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej.

25. ZARZĄDZENIE NR 25/17/A Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

26. ZARZĄDZENIE NR 26/17/O Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych.

27. ZARZĄDZENIE NR 27/17/A Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego szkoły.

28. ZARZĄDZENIE NR 28/17/A Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

29. ZARZĄDZENIE NR 29/17/A Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji dofinansowania dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

30. ZARZĄDZENIE NR 30/17/A Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie posiedzenia Komisji Socjalnej.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.11.2017 r.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 listopada 2017 11:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Agnieszka Szymańska
Ilość wyświetleń: 554
14 listopada 2019 08:56 (Ewa Agnieszka Szymańska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 stycznia 2019 12:19 (Ewa Agnieszka Szymańska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 listopada 2017 15:27 (Ewa Agnieszka Szymańska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)