Zarządzenia

Rok szkolny 2013/2014

ZARZĄDZENIE NR 8/13 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 3/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 03.04.2013 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 9/13  w sprawie powołania komisji konkursowych na Wojewódzkie konkursy Przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych - etap szkolny.

 

ZARZĄDZENIE NR 10/13  w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów księgowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie.

 

ZARZĄDZENIE NR 11/13 w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie.

 

ZARZĄDZENIE NR 12/13  w sprawie ustalenia procedur gospodarowania mieniem stanowiącym własność Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.

 

ZARZĄDZENIE NR 13/13 w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej wydatkowania, gromadzenia środków publicznych oraz zaciągania zobowiązań w Szkole Podstawowej nr 1 Mosinie.

 

ZARZĄDZENIE NR 14/13  w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14 000 euro w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie.

 

ZARZĄDZENIE NR 15/13  w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.

 

ZARZĄDZENIE NR 16/13  w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 1/09 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 17.06.2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników niebedących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie.

 

ZARZĄDZENIE NR 1/14 w sprawie powołania komisji od przeprowadzenia egzaminów poprawkowych.

 

ZARZĄDZENIE NR 2/14 w sprawie dopuszczenia szkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego i nauczania.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 lutego 2015 11:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamila Bilska
Ilość wyświetleń: 574
26 lutego 2015 11:55 (Kamila Bilska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)