Zarządzenia

Rok szkolny 2011/2012

ZARZĄDZENIE NR 1/11  w sprawie tworzenia zespołów do planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom w szkole.

ZARZĄDZENIE NR 2/12 w sprawie wprowadzenia kodeksu etyki pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.

ZARZĄDZENIE 3/11  w sprawie dopuszczenia szkolnego zestawu programów nauczania i wychowania przedszkolnego.

ZARZĄDZENIE NR 4/11  w sprawie dopuszczenia szkolnego zastawu podręczników.

ZARZĄDZENIE NR 5/11  w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarzadczej.

ZARZĄDZENIE NR 6/11  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

ZARZĄDZENIE NR 7/11  w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.

ZARZĄDZENIE NR 1/12 w sprawie tworzenia zespołów do planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom w szkole.

ZARZĄDZENIE NR 2/12  w sprawie przeprowadzenia skontrum w bibliotece szkolnej.

ZARZĄDZENIE NR 3/12  w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.

ZARZĄDZENIE 4/12 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych.

ZARZĄDZENIE 5/12  w sprawie dopuszczenia szkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego i nauczania.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2012 12:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamila Bilska
Ilość wyświetleń: 651
14 listopada 2012 12:02 (Kamila Bilska) - Dodanie dokumentu.