Zarządzenia

Rok szkolny 2009/2010

ZARZĄDZENIE NR 1/09 w sprawie wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionymi w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie.

ZARZĄDZENIE NR 2/09 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.

ZARZĄDZENIE NR 3/09  w sprawie zniesienia noszenia jednolitego stroju - mundurka szkolnego.

ZARZĄDZENIE NR 4/09 w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej na Wojewódzki Konkurs Humanistyczny dla uczniów szkół podstawowych - etap szkolny.

ZARZĄDZENIE NR 5/09 w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej na Wojewódzko Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych - etap szkolny.

ZARZĄDZENIE NR 6/09  w sprawie powołania zespołów nadzorujących próbny sprawidzian klas VI.

ZARZĄDZENIE NR 1/10  w sprawie regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

ZARZĄDZENIE NR 2/10  w sprawie dopuszczenia szkolnego zestawu podręczników.

ZARZADZENIE NR 3/10  w sprawie dopuszczenia szkolnego zestawu programów nauczania i wychowania przedszkolnego.

ZARZĄDZENIE NR 4/10  w sprawie powołania Szkolnej komisji konkursowej na Wojewódzki konkurs Matematyczno - Przyrodniczy.

ZARZĄDZENIE 5/10  w sprawie powołania Szkolnej komisji Konkursowej na Wojewódzki konkurs Humanistyczny - etap szkolny.

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2012 09:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamila Bilska
Ilość wyświetleń: 742
14 listopada 2012 11:38 (Kamila Bilska) - Zmiana danych dokumentu.
14 listopada 2012 11:37 (Kamila Bilska) - Zmiana danych dokumentu.
14 listopada 2012 10:09 (Kamila Bilska) - Zmiana danych dokumentu.