Zarządzenia (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rok szkolny 2011/2012

ZARZĄDZENIE NR 1/11 w sprawie tworzenia zespołów do planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom w szkole. ZARZĄDZENIE NR 2/12 w sprawie wprowadzenia kodeksu etyki pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.

Rok szkolny 2009/2010

ZARZĄDZENIE NR 1/09 w sprawie wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionymi w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie. ZARZĄDZENIE NR 2/09 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.