Uchwały

Rok szkolny 2019/2020

UCHWAŁA NR 36/2018/19 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania zmian w organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020.

UCHWAŁA NR 37/2018/19 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania programu nauczania historii w oddziale dwujęzycznym.

UCHWAŁA NR 38/2018/19 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania programu nauczania geografii w oddziale dwujęzycznym.

UCHWAŁA NR 39/2018/19 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania programu nauczania języka angielskiego w oddziale dwujęzycznym.

UCHWAŁA NR 40/2018/19 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania programu zajęć kółka zainteresowań.

UCHWAŁA NR 41/2018/19 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania programu nauczania zajęć artystycznych dla klasy I.

UCHWAŁA NR 42/2018/19 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania programu nauczania zajęć wychowawczych.

UCHWAŁA NR 43/2018/19 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania programu nauczania zajęć dodatkowych z matematyki.

UCHWAŁA NR 44/2018/19 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania programu nauczania zajęć pozalekcyjnych z lekkiej atletyki.

UCHWAŁA NR 45/2018/19 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania programu nauczania zajęć dodatkowych z plastyki.

UCHWAŁA NR 46/2018/19 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania szkolnego zestawu programów nauczania mających obowiązywać w latach szkolnych 2019/2020, 2019/2021, 2019/2024.

UCHWAŁA NR 47/2018/19 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych.

UCHWAŁA NR 48/2018/19 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wyników rocznej klasyfikacji i promocji uczniów po egzaminach poprawkowych w roku szkolnym 2018/2019.

UCHWAŁA NR 49/2018/19 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania innowacji pedagogicznej.

UCHWAŁA NR 50/2018/19 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły.

UCHWAŁA NR 51/2018/19 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Szkoły na rok szkolny 2019/2020.

UCHWAŁA NR 52/2018/19 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania programu nauczania zajęć dodatkowych z plastyki.

UCHWAŁA NR 53/2018/19 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przydziału zadań stałych i doraźnych dla nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020.

UCHWAŁA NR 54/2018/19 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Programu wychowawczo - profilaktycznego na rok szkolny 2019/2020.

UCHWAŁA NR 55/2018/19 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.11.2019
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2019 15:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Agnieszka Szymańska
Ilość wyświetleń: 224
14 listopada 2019 15:00 (Ewa Agnieszka Szymańska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)