Uchwały

Rok szkolny 2018/2019

UCHWAŁA NR 16/2018/19 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania zmian w organizacji szkoły w roku szkolnym 2017/2018.

UCHWAŁA NR 17/2018/19 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania szkolnego zestawu programów nauczania mających obowiązywać w latach szkolnych 2018/2019.

UCHWAŁA NR 18/2018/19 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych.

UCHWAŁA NR 19/2018/19 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania innowacji pedagogicznej w świetlicy szkolnej.

UCHWAŁA NR 20/2018/19 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania programu nauczania języka angielskiego.

UCHWAŁA NR 21/2018/19 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania programu nauczania informatyki.

UCHWAŁA NR 22/2018/19 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Programu profilaktyczno - wychowawczego na rok szkolny 2018/2019.

UCHWAŁA NR 23/2018/19 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Szkoły na rok szkolny 2018/2019.

UCHWAŁA NR 24/2018/19 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie przydziału zadań stałych i doraźnych dla nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019.

UCHWAŁA NR 25/2018/19 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zaopiniowania programu zajęć realizowanych w oddziałach przedszkolnych.

UCHWAŁA NR 26/2018/19 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zaopiniowania programu nauczania zajęć dodatkowych.

UCHWAŁA NR 27/2018/19 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zaopiniowania programu nauczania zajęć dodatkowych.

UCHWAŁA NR 28/2018/19 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu oddziału dwujęzycznego.

UCHWAŁA NR 29/2018/19 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wyników śródrocznej klasyfikacji uczniów w roku szkolnym 2018/2019.

UCHWAŁA NR 30/2018/19 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zaopiniowania programu nauczania języka angielskiego.

UCHWAŁA NR 31/2018/19 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmian w statucie szkoły.

UCHWAŁA NR 32/2018/19 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zaopiniowania programu pracy z uczniem zdolnym.

UCHWAŁA NR 33/2018/19 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji pracy w roku szkolnym 2019/2020.

UCHWAŁA NR 34/2018/19 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wyników rocznej klasyfikacji uczniów w roku szkolnym 2018/2019.

UCHWAŁA NR 35/2018/19 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyników rocznej klasyfikacji i promocji uczniów po egzaminach poprawkowych w roku szkolnym 2018/2019.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.11.2019
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2019 14:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Agnieszka Szymańska
Ilość wyświetleń: 118
14 listopada 2019 14:47 (Ewa Agnieszka Szymańska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)