Uchwały

Rok szkolny 2017/2018

UCHWAŁA NR 01/2017/18 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania zmian w organizacji szkoły w roku szkolnym 2017/2018.

UCHWAŁA NR 02/2017/18 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania programu nauczania języka angielskiego.

UCHWAŁA NR 03/2017/18 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania programu nauczania matematyki.

UCHWAŁA NR 04/2017/18 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania programu nauczania języka niemieckiego.

UCHWAŁA NR 05/2017/18 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania szkolnego zestawu programów nauczania mających obowiązywać w latach szkolnych 2017/2018

UCHWAŁA NR 06/2017/18 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych.

UCHWAŁA NR 07/2017/18 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przydziału zadań stałych i doraźnych dla nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018.

UCHWAŁA NR 08/2017/18 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Programu wychowawczo - profilaktycznego na rok szkolny 2017/2018.

UCHWAŁA NR 09/2017/18 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Szkoły na rok szkolny 2017/2018.

UCHWAŁA NR 10/2017/18 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zaopiniowania programu gimnastyki korekcyjnej dla uczniów I etapu edukacyjnego.

UCHWAŁA NR 11/2017/18 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyników śródrocznej klasyfikacji uczniów w roku szkolnym 2017/2018.

UCHWAŁA NR 12/2017/18 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie organizacji pracy w roku szkolnym 2018/2019.

UCHWAŁA NR 13/2017/18 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wyników rocznej klasyfikacji uczniów w roku szkolnym 2017/2018.

UCHWAŁA NR 14/2017/18 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 24 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania szkolnego zestawu podręczników.

UCHWAŁA NR 15/2017/18 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyników rocznej klasyfikacji i promocji uczniów po egzaminach poprawkowych w roku szkolnym 2017/2018.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.11.2019
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2019 14:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Agnieszka Szymańska
Ilość wyświetleń: 136
14 listopada 2019 14:25 (Ewa Agnieszka Szymańska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)