Uchwały

Rok szkolny 2014/2015

UCHWAŁA NR 27/14/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 15.09.2014 r.  w sprawie przyjęcia Programu wychowawczego Szkoły Podstawoej nr 1 w Mosinie.

 

UCHWAŁA NR 28/14/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 15.09.2014 r.  w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki Szkoły Podstawoej nr 1 w Mosinie.

 

UCHWAŁA NR 29/14/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 15.09.2014 r. w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie na rok szkolny 2014/2015.

 

UCHWAŁA NR 30/14/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 27.10.2014 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.

 

UCHWAŁA NR 31/14/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 27.10.2014 r. w sprawie opinii na temat projektu planu finansowego na rok 2015.

 

UCHWAŁA NR 32/14/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 19.01.2015 r. w sprawie klasyfikacji śródrocznej uczniów.

 

UCHWAŁA NR 33/14/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 19.01.2015 r. w sprawie egzaminu klasyfikacyjnego.

 

UCHWAŁA NR 34/14/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 04.02.2015 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.

 

UCHWAŁA NR 35/14/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 04.02.2015 r. w sprawie zatwierdzenia wyniku egzaminu klasyfikacyjnego.

 

UCHWAŁA NR 36/14/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 24.03.2015 r. w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej.

 

UCHWAŁA NR 37/14/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 29.04.2015 r. w sprawie opinii na temat arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2015/2016.

 

UCHWAŁA NR 38/14/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 11.06.2015 r. w sprawie opinii na temat innowacji pedagogicznej.

 

UCHWAŁA NR 39/14/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 11.06.2015 r. w sprawie opinii na temat innowacji pedagogicznej.

 

UCHWAŁA NR 40/14/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 11.06.2015 r. w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej.

 

UCHWAŁA NR 41/14/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 11.06.2015 r. w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej.

 

UCHWAŁA NR 42/14/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 22.06.2015 r. w sprawie wyników klasyfikacji uczniów za rok szkolny 2014/2015.

 


UCHWAŁA NR 43/14/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 22.06.2015 r. w sprawie egzaminów poprawkowych.

 


UCHWAŁA NR 44/14/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 22.06.2015 r. w sprawie opinii na temat zestawu podręczników na rok szkolny 2015/2016.

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 lutego 2015 10:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamila Bilska
Ilość wyświetleń: 688
25 sierpnia 2015 12:07 (Kamila Bilska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 lutego 2015 10:51 (Kamila Bilska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)