Uchwały

Rok szkolny 2013/2014

UCHWAŁA NR 14/13/14 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 12.09.2013 r. w sprawie przyjęcia Programu wychowawczego Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.

 

UCHWAŁA NR 15/13/14 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 12.09.2013 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.

 

UCHWAŁA NR 16/13/14 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 12.09.2013 r. w sprawie opinii na temat projektu planu finansowego skzoły na rok 2014.

 

UCHWAŁA NR 17/13/14 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 02.10.2013 r. w sprawie zatwierdzania Planu pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w mosinie na rok szkolny 2013/2014.

 

UCHWAŁA NR 18/13/14 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 27.01.2014 r. w sprawie klasyfikacji śródrocznej uczniów.

 

UCHWAŁA NR 19/13/14 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 29.04.2014 r. w sprawie opinii  na temat arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2014/2015.

 

UCHWAŁA NR 20/13/14 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 23.06.2014 r. w sprawie wyników klasyfikacji uczniów za rok szkolny 2013/2014.

 

UCHWAŁA NR 21/13/14 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 23.06.2014 r. w sprawie egzaminów poprawkowych.

 

UCHWAŁA NR 22/13/14 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 23.06.2014 r. w sprawie egzaminów poprawkowych.

 

UCHWAŁA NR 23/13/14 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 23.06.2014 r. w sprawie egzaminów poprawkowych.

 

UCHWAŁA NR 24/13/14 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 23.06.2014 r. w sprawie egzaminów poprawkowych.

 

UCHWAŁA NR 25/13/14 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 27.08.2014 r.  w sprawie opinii na temat szkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego i nauczania na rok szkolny 2014/2015.

 

UCHWAŁA NR 26/13/14 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 27.08.2014 r.  w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów, którzy przystąpili do egzaminów poprawkowych.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 lutego 2015 10:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamila Bilska
Ilość wyświetleń: 628
26 lutego 2015 10:39 (Kamila Bilska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)