Uchwały

Rok szkolny 2012/2013

UCHWAŁA NR 01/12/13 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstaowej nr 1 w Mosinie z dnia 13.09.2012 rr. w sprawie przyjęcia Programu wychowawczego Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.

 

UCHWAŁA NR 02/12/13 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstaowej nr 1 w Mosinie z dnia 13.09.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.

 

UCHWAŁA NR 03/12/13 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstaowej nr 1 w Mosinie z dnia13.09.2012 r. w sprawie opinii na temat projektu finansowego szkoły na rok 2013.

 

UCHWAŁA NR 04/12/13 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstaowej nr 1 w Mosinie z dnia 26.11.2012 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.

 

UCHWAŁA NR 05/12/13 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstaowej nr 1 w Mosinie z dnia 09.01.2013 r. w sprawie klasyfikacji śródrocznej uczniów.

 

UCHWAŁA NR 06/12/13 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstaowej nr 1 w Mosinie z dnia 29.04.2013 r. w sprawie opinii na temat arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2013/2014.

 

UCHWAŁA NR 07/12/13 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstaowej nr 1 w Mosinie z dnia 24.06.2013 r. w sprawie wynikówklasyfikacji uczniów za rok 2012/2013.

 

UCHWAŁA NR 08/12/13 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstaowej nr 1 w Mosinie z dnia 24.06.2013 r. w sprawie egzaminów poprawkowych.

 

UCHWAŁA NR 09/12/13 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstaowej nr 1 w Mosinie z dnia 24.06.2013 r. w sprawie egzaminów poprawkowych.

 

UCHWAŁA NR 10/12/13 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstaowej nr 1 w Mosinie z dnia 24.06.2013 r. w sprawie egzaminów poprawkowych.

 

UCHWAŁA NR 11/12/13 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstaowej nr 1 w Mosinie z dnia 24.06.2013 r. w sprawie egzaminów poprawkowych.

 

UCHWAŁA NR 12/12/13 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstaowej nr 1 w Mosinie z dnia 27.06.2013 r. w sprawie opinii na temat szkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego i nauczania na rok szkolny 2013/2014.

 

UCHWAŁA NR 13/12/13 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstaowej nr 1 w Mosinie z dnia 29.08.2013 r. w sprawiezatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów, ktorzy przystąpili do egzaminów poprawkowych.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 lutego 2015 10:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamila Bilska
Ilość wyświetleń: 539
26 lutego 2015 10:29 (Kamila Bilska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)