Uchwały

Rok szkolny 2010/2011

UCHWAŁA NR 60/10/11 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 21.06.2011 r. w sprawie egzaminów poprawkowych.

 

UCHWAŁA NR 59/10/11 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 21.06.2011 r. w sprawie egzaminów poprawkowych.

 

UCHWAŁA NR 58/10/11 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 21.06.2011 r. w sprawie egzaminów poprawkowych.

 

UCHWAŁA NR 57/10/11 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 21.06.2011 r. w sprawie egzaminów poprawkowych.

 

UCHWAŁA NR 56/10/11 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 21.06.2011 r. w sprawie egzaminów poprawkowych.

 

UCHWAŁA NR 55/10/11 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 21.06.2011 r. w srawie egzaminów poprawkowych.

 

UCHWAŁA NR 54/10/11 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 21.06.2011 r. w sprawie egzaminów poprawkowych.

 

UCHWAŁA NR 53/10/11 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 15.06.2011 r. w sprawie opinii na temat szkolnego zestawu podręczników na rok szkolny 2011/2012.

 

UCHWAŁA NR 52/10/11 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 15.06.2011 r. w sprawie opinii na temat szkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego i nauczania na rok 2011/2012.

 

UCHWAŁA NR 51/10/11 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 15.06.2011 r.  w sprawie wyników klasfikacji uczniów za rok szkolny 2010/2011.

 

UCHWAŁA NR 50/10/11 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 28.04.2011 r. w sprawie opinii na temat arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2011/2012.

 

UCHWAŁA NR 49/10/11 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 24.01.2011 w sprawie klasyfikacji śródrocznej uczniów.

 

UCHWAŁA NR 48/10/11 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 29.11.2010 r. w sprawie Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.

 

UCHWAŁA NR 47/10/11 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 15.09.2010 r. w sprawie opinii na temat Autorskiego programu zajęć pozalekcyjnych "Klub miłośników muzyki".

 

UCHWAŁA NR 46/10/11 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 15.09.2010 r. w sprawie opinii na temat Autorskiego programu zajęć pozalekcyjnych z chórem.

 

UCHWAŁA NR 45/10/11 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 15.09.2010 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.

 

UCHWAŁA NR 44/10/11 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 15.09.2010 r. w sprawie opinii na temat projektu plany finansowwego szkoły na rok 2011.

 

UCHWAŁA NR 43/10/11 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 15.09.2010 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.

 

UCHWAŁA NR 42/10/11 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 15.09.2010 r. w sprawie przyjęcia Programu wychowawczego Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lipca 2012 11:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamila Bilska
Ilość wyświetleń: 1244
12 lipca 2012 12:06 (Kamila Bilska) - Zmiana danych dokumentu.
12 lipca 2012 12:00 (Kamila Bilska) - Zmiana danych dokumentu.
12 lipca 2012 11:51 (Kamila Bilska) - Zmiana danych dokumentu.