Uchwały

Rok szkolny 2009/2010

UCHWAŁA NR 41/09/10 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 30.08.2010 r. w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji  uczniów, którzy przystapili do egzaminów poprawkowych.

 

UCHWAŁA NR 40/09/10 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 21.06.2010 r. w sprawie egzaminów poprawkowych.

 

UCHWAŁA NR 39/09/10 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 21.06.2010 r. w sprawie egzaminów poprawkowych.

 

UCHWAŁA NR 38/09/10 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 21.06.2010 r. w sprawie egzaminów poprawkowych.

 

 

 

UCHWAŁA NR 37/09/10 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 21.06.2010 r. w sprawie egzaminów poprawkowych.

 

UCHWAŁA NR 36/09/10 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 21.06.2010 r. w sprawie wyników klasyfikacji uczniów za rok szkolny 2009/2010.

 

UCHWAŁA NR 35/09/10 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 14.06.2010 r. w sprawie opinii na temat szkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego i nauczania na rok szkolny 2010/2011.

 

UCHWAŁA NR 34/09/10 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 14.06.2010 r. w sprawie opinii na temat szkolnego zestawu podreczników na rok szkolny 2010/2011.

 

UCHWAŁA NR 33/09/10 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 29.04.2010 r. w sprawie zmian  w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania w szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie.

 

UCHWAŁA NR 32/09/10 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 29.04.2010 r. w sprawie opinii na temat arkusza organizacji szkoły na  rok szkolny 2010/2011.

 

UCHWAŁA NR 31/09/10 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 11.01.2010 r. w srawie klasyfikacji śródrocznej uczniów.

 

UCHWAŁA NR 30/09/10 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 28.09.2009 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.

 

UCHWAŁA NR 29/09/10 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 28.09.2009 r. w sprawie opinii na temat projektu planu finansowego szkoły na rok 2010.

 

UCHWAŁA NR 28/09/10 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 28.09.2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.

 

UCHWAŁA NR 27/09/10 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 28.09.2009 r. w sprawie przyjęcia Programu wychowawczego Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2012 10:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamila Bilska
Ilość wyświetleń: 903
12 lipca 2012 11:24 (Kamila Bilska) - Zmiana danych dokumentu.
12 lipca 2012 11:09 (Kamila Bilska) - Zmiana danych dokumentu.
12 lipca 2012 11:03 (Kamila Bilska) - Zmiana danych dokumentu.