Uchwały

Rok szkolny 2007/2008

UCHWAŁA NR 20/07/08 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 29.08.2008 r. w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów, którzy przystąpili do egzaminów poprawkowych.

UCHWAŁA NR 19/07/08 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 29.08.2008 r. w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów, którzy przystąpili do egzaminów poprawkowych. 

UCHWAŁA NR 18/07/08 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 29.08.2008 r. w sprawie zatwierdzenia wyniku egzaminu klasyfikacyjnego. 

UCHWAŁA NR 17/07/08 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 17.06.2008 r. w sprawie egzaminów poprawkowych. 

UCHWAŁA NR 16/07/08 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 17.06.2008 r. w sprawie egzaminów poprawkowych.

UCHWAŁA NR 15/07/08 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 17.06.2008 r. w sprawie egzaminów poprawkowych.

UCHWAŁA NR 14/07/08 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 17.06.2008 r. w sprawie egzaminów poprawkowych.

UCHWAŁA NR 13/07/08 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 17.06.2008 r. w sprawie egzaminów poprawkowych.

UCHWAŁA NR 12/07/08 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 17.06.2008 r. w sprawie egzaminów poprawkowych.

UCHWAŁA NR 11/07/08 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 17.06.2008 r. w sprawie egzaminów poprawkowych.

UCHWAŁA NR 10/07/08 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 17.06.2008 r. w sprawie wyników klasyfikacji uczniów za rok szkolny 2007/2008.

UCHWAŁA NR 09/07/08 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 07.05.2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Pedagogicznej.

UCHWAŁA NR 08/07/08 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 07.05.2008 r. w sprawie opinii na temat arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2008/2009.

UCHWAŁA NR 07/07/08 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 31.03.2008 r. w sprawie przyjęcia szkolnego zestawu programów nauczania.

UCHWAŁA NR 06/07/08 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 31.03.2008 r. w sprawie przyjęcia szkolnego zestawu podręczników.

UCHWAŁA NR 05/07/08 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 19.02.2008 r. w prawie przyjęcia Programu profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.

UCHWAŁA NR 04/07/08 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 21.01.2008 r. w sprawie klasyfikacji śródrocznej uczniów.

UCHWAŁA NR 03/07/08 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 21.11.2007 r. w sprawie przyjęcia Programu wychowawczego Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.

UCHWAŁA NR 02/07/08 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 21.11.2007 r. w sprawie przyjęcia Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie.

UCHWAŁA NR 01/07/08 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 21.11.2007 r. w sprawie Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.05.2007
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 czerwca 2012 09:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamila Bilska
Ilość wyświetleń: 1305
19 czerwca 2012 09:35 (Kamila Bilska) - Zmiana danych dokumentu.
19 czerwca 2012 09:35 (Kamila Bilska) - Zmiana danych dokumentu.
19 czerwca 2012 09:29 (Kamila Bilska) - Zmiana danych dokumentu.