Uchwały

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rok szkolny 2019/2020

UCHWAŁA NR 36/2018/19 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania zmian w organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020. UCHWAŁA NR 37/2018/19 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania programu nauczania historii w oddziale...

Rok szkolny 2018/2019

UCHWAŁA NR 16/2018/19 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania zmian w organizacji szkoły w roku szkolnym 2017/2018. UCHWAŁA NR 17/2018/19 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania szkolnego zestawu programów nauczania...

Rok szkolny 2017/2018

UCHWAŁA NR 01/2017/18 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania zmian w organizacji szkoły w roku szkolnym 2017/2018. UCHWAŁA NR 02/2017/18 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania programu nauczania języka angielskiego. ...

Rok szkolny 2014/2015

UCHWAŁA NR 27/14/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 15.09.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu wychowawczego Szkoły Podstawoej nr 1 w Mosinie. UCHWAŁA NR 28/14/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 15.09.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki Szkoły Podstawoej nr 1 w Mosinie. ...

Rok szkolny 2013/2014

UCHWAŁA NR 14/13/14 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 12.09.2013 r. w sprawie przyjęcia Programu wychowawczego Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie. UCHWAŁA NR 15/13/14 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 12.09.2013 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie. ...

Rok szkolny 2012/2013

UCHWAŁA NR 01/12/13 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstaowej nr 1 w Mosinie z dnia 13.09.2012 rr. w sprawie przyjęcia Programu wychowawczego Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie. UCHWAŁA NR 02/12/13 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstaowej nr 1 w Mosinie z dnia 13.09.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie. ...

Rok szkolny 2011/2012

UCHWAŁA NR 75/11/12 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 28.06.2012 r. w sprawie opinii na temat szkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego i nauczania na rok szkolny 2012/2013.

Rok szkolny 2010/2011

UCHWAŁA NR 60/10/11 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 21.06.2011 r. w sprawie egzaminów poprawkowych. UCHWAŁA NR 59/10/11 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 21.06.2011 r. w sprawie egzaminów poprawkowych.

Rok szkolny 2009/2010

UCHWAŁA NR 41/09/10 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 30.08.2010 r. w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów, którzy przystapili do egzaminów poprawkowych. UCHWAŁA NR 40/09/10 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 21.06.2010

Rok szkolny 2008/2009

UCHWAŁA NR 26/08/09 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie z dnia 15.06.2009 r. w sprawie wyników klasyfikacji uczniów za rok szkolny 2008/2009.